Revize spalinových cest

Cena revize jedné sp. cesty je 3 000,- bez DPH včetně dopravy.

Cena obsahuje podrobnou prohlídku spalinové cesty, zprávu o revizi a přílohu zprávy - technický protokol dle vyhl. č. 34/2016 Sb.