Legislativa

NV č. 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv, vyhláška 258/2009 technické požadavky na stavby

Citace z NV - vybrané části:

§ 2  Kontrola spalinové cesty 

  1. Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví

§ 3  Čištění spalinové cesty 

  1. Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví1); čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomocí.

§ 4    Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv

Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 91/2010 Sb. - Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty, vybírání pevných znečišťujících částí a kondenzátu a čištění spotřebiče paliv za období jednoho roku -výňatek

 Výkon
připojeného spotřebiče
paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Pevné

Kapalné

Plynné

Celoroční provoz

Sezónní provoz

do 50 kW včetně


Čištění spalinové cesty

3x

2x

3x

1x


Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících částí a kondenzátu

1x

1x

1x

 

celý dokument ke stažení