Čištění a kontroly

Naše firma provádí pravidelné čištění a kontroly komínů tak, jak to každému majiteli komína ukládá legislativa ČR. Práce provádíme nejmodernější technikou, pečlivě a rychle.

Pokud budete mít zájem, zaneseme Vás do naší databáze a my sami budeme hlídat, kdy Vás máme navštívit. Nemusíte tedy přibrat další starost do Vaší mysli.

Vzhledem k rostoucím počtům podvodů a nájezdních akcí, jsme zde pro Vás připravili stručný popis, jak by taková návštěva kominíka měla vypadat, jak ji provádíme my. Celá návštěva trvá obvykle 50 - 70 minut, což záleží na mnoha faktorech (míra zanesení průduchu, přístup na střechu, přístup k vybíracímu otvoru, následný úklid). Pokud návštěva kominíka trvá 15 minut, něco je určitě špatně. Kominík by k Vám domů měl přijít na Vaše pozvání, s předem danými podmínkami. Pokud Vám někdo zazvoní u dveří a bude tvrdit že je kominík, a že si musíte koupit jeho služby, raději odmítněte. Špatný zásah osoby bez odborné způsobilosti může způsobit škody za miliony na majetku, a nevyčíslitelné škody na životech Vás a vašich blízkých. 

Čištění a kontrola komína probíhá takto:

Po našem příjezdu a představení následuje:

1) Vizuální kontrola celého komína, připojení spotřebičů, dostupnost vybíracího otvoru, přístup na střechu nebo k čistícímu kusu komínu.

2) Odpojení spotřebičů od komínu demontáží kouřovodu. Uzavření sopouchů ve zdi molitanovou ucpávkou.

3) Jeden kominík vyleze na střechu a drátěnou (plastovou) štětkou čistí komínový průduch směrem shora dolů.

4) Vybrání sazí z vybíracího otvoru a vizuální kontrola vnitřku komínu. Vyčištění kouřovodu.

5) Úklid pomocí průmyslového vysavače, žádná pohroma po nás nezůstane.

6) Sepsání kontrolní zprávy, poučení majitele komína o závadách a možnostech jejich řešení

Žádný kominík nemá právo Vás omezovat v užívání komínu! 

Při kotrole budete pouze seznámeni se závadami, s jejich významností a budou Vám navrženy možnosti odstranění (které necháte provést nás, někoho jiného, nebo provedete sami).

Co byste před čištěním komína měli vědět:

Bohužel, ne ve všech domácnostech jde provést bod č. 2, nejdou odpojit spotřebiče od komínu. V takovém případě bezprostředně hrozí únik sazí při čištění skrz spotřebič do místnosti. Pokud jste si vědomi toho, že váš spotřebič není lehce odpojitený, je dobré být připraven na případný únik sazí. Celý spotřebič se přikreje namočenou tkaninou (staré prostěradlo) a zaústění kouřovodu se obalí mokrým hadrem. V takové situaci se snažíme úniku maximálně předejít, ale není vyloučeno, že k tomu stejně dojde. Další možností je pokrytí celého pokoje folií na malování, ale ani to Vás stoprocentně neochrání. Jediná 100% ochrana je ucpání sopouchu.

Další častá situace je "pověšené prádlo". Pokud máte vybírací otvor v prostoru (sklep, prádelna), kde i sušíte prádlo, je nezbytně nutné toto prádlo před samotným čištěním sklidit. Stejně tak, pokud někdo používá k sušení prádla půdu, kde se nachází čistící kus, je opět nutné prádlo sklidit.

Čištění komína 

Čištění kouřovodu a sopouchu
Kontrola spalinové cesty a kontrolní zpráva

Celkem 1 200 Kč

Cena je včetně dopravy, bez DPH .